บางจากฯ ร่วมทุนใน ‘ดาต้า คาเฟ่’ ชูบริการ Data-Driven Business Transformation เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจไทยสู่องค์กรดิจิทัล

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) แจ้งการร่วมลงทุนกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนในบริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด บริษัทในเครือของ MFEC เตรียมนำข้อมูลธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมผลักดันการใช้ข้อมูลในอุตสาหกรรมของไทยให้ก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมั่นคง การลงทุนครั้งนี้จะส่งผลให้บางจากมีหุ้นในบริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด (“DC”) เป็น 35% 

 

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยประโยชน์จากการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด หากขาดข้อมูลเพียงเล็กน้อยอาจนำมาซึ่งผลเสียต่อองค์กรได้ บริษัท ดาต้า คาเฟ่  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลกับองค์กรชั้นนำ คอยดูแลให้คำปรึกษา และช่วยในการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการทำงาน  ทำให้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กร พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม และหลากหลายส่วนงานครอบคลุมทั้ง Value Chain โดยบริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ จากการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “MFEC Group มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่หลากหลาย บริษัท ดาต้า คาเฟ่  เป็นหนึ่งในกลุ่มของ MFEC ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำ Data Transformation ด้วยความเชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถเปิดโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในอนาคตได้ ผมยินดีที่ทางบางจากฯ เห็นโอกาสใน บริษัท ดาต้า คาเฟ่  ที่กำลังเป็นธุรกิจเติบโตสูงของ MFEC และกำลังเป็นส่วนหนึ่งของการทำ Transformation ให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย”

 

คุณโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บางจากฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้เพื่อเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจ และขยายการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจสีเขียว โดยมีการดำเนินงานด้าน Digital Business Transformation ภายในองค์กรมาก่อนแล้วและเล็งเห็นว่าพลังของข้อมูล หรือ Big Data นั้นไม่เพียงช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร แต่ยังนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าในหลากหลายธุรกิจของบางจากฯ ได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต เป็นที่มา

ของการร่วมลงทุนในบริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด ในสัดส่วน 35% ขณะที่ MFEC และ ทีมงานผู้ก่อตั้งดาต้า คาเฟ่ ถือหุ้นในสัดส่วน 42% และ 23% ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและให้บริการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่องค์กรธุรกิจต่าง ๆ รวมถึง ก้าวสู่อีกขั้นของการเสริมความแกร่งด้าน Digital Business Transformation ให้แก่บริษัทในกลุ่มบางจากฯ

 

คุณธนศักดิ์ รัตนหิรัญภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้า คาเฟ่ กล่าวว่า “การใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจกำลังเป็นหัวใจของการทำธุรกิจในยุคต่อไป ที่ผ่านมาบริษัท ดาต้า คาเฟ่ ได้ทำงานร่วมกับองค์กรธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม และประสบความสำเร็จในการทำ Data-driven business Transformation ธุรกิจมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง เราพบว่าธุรกิจที่ทำ Data-driven business Transformation สำเร็จจะมีความสามารถในการทำกำไรได้มากขึ้นถึง 20% ขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีโอกาสค้นพบโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการนำข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรมาเป็นธุรกิจเองอีกด้วย ด้วยการลงทุนจากบางจากครั้งนี้จะทำให้ บริษัท ดาต้า คาเฟ่ สามารถขยายทีมงานเพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ที่กำลังสนใจจะทำ Data-driven business Transformation อย่างต่อเนื่อง”

 

– – – – – –

ติดตามข่าวสารทั้งด้านการทำงานและเทคโนโลยีอื่น ๆ จาก Data Cafe Thailand ได้ที่:
Website: https://datacafethailand.com
LinkedIn: https://th.linkedin.com/company/data-cafe-company-limited
Facebook: https://m.facebook.com/datacafethailand/
Medium: https://medium.com/data-cafe-thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *