บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) แจ้งการร่วมลงทุนกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนในบริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด บริษัทในเครือของ MFEC เตรียมนำข้อมูลธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมผลักดันการใช้ข้อมูลในอุตสาหกรรมของไทยให้ก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมั่นคง การลงทุนครั้งนี้จะส่งผลให้บางจากมีหุ้นในบริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด (“DC”) เป็น 35% 

November 15, 2022

|

by: CCB admin

|

Categories: article

ปัจจุบัน บริษัทสาย Data ถือเป็นจุดหมายของเด็กฝึกงานหลาย ๆ คนที่ต้องการเข้ามาหาประสบการณ์และได้รับความรู้ไปต่อยอดในอนาคต บริษัท Data Cafe Thailand จึงเปิดโอกาสให้กับเด็กฝึกงานที่พร้อมจะเรียนรู้และกล้าที่จะเข้าสู่โลกของการทำงานจริง ประสบการณ์การฝึกงานกับ Data Cafe เป็นอย่างไรนั้น ติดตามได้ในบทสัมภาษณ์นี้

November 1, 2022

|

by: CCB admin

|

Categories: article

ปัจจุบัน งานสาย Data เป็นงานที่มีการแข่งขันสูงด้วยค่าตอบแทนที่น่าสนใจและความสำคัญของเนื้องานที่มีผลท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในทุก ๆ วัน วันนี้ Data Café Thailand จะพามารู้จักกับการเรียนปริญญาโทในสาย Data Science กับคุณอัษฎางค์ ขำมะโน ตำแหน่ง Data Scientist ที่ Data Café Thailand เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการตัดสินใจเรียนต่อและเรียนรู้ถึงความเป็น Data Science ไปด้วยกัน

November 1, 2022

|

by: CCB admin

|

Categories: article

Business Analytics Consultant อีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญในสาย Data และเป็นอีกคุณค่าหนึ่งของบริษัท Data Café Thailand บริษัท Business Analytics Consultant ที่ทำงานด้าน Business Analytics และประยุกต์ใช้ Data Analytics เพื่อช่วยธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ   วันนี้ Data Café Thailand ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณศิริศักดิ์ เกตุแก้วหรือคุณแน๊ต ตำแหน่ง Business Analytics Consultant จาก Data Café Thailand เพื่อเจาะลึกถึงหน้าที่การทำงานและแง่มุมเกี่ยวกับสาย BA ที่น่าสนใจ

November 1, 2022

|

by: CCB admin

|

Categories: article

Data Scientist ถือเป็นสายอาชีพยอดฮิตและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในยุคแห่งเทคโนโลยี วันนี้ชาว Data Cafe Thailand จึงจะพาไปแกะ Skills สำคัญทั้ง Techcnical Skills และ Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับ Data Scientistโดย Technical Skills จะแบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่ ๆ ดังนี้

November 1, 2022

|

by: CCB admin

|

Categories: article