HomeEventData Cafe Fellow Batch1

Data Cafe Fellow Batch1

August 17, 2017

 

Data Cafe Fellow Batch1 เริ่มต้นขึ้นแล้ว กลุ่มว่าที่ Data Scientist ร่วมกันสร้าง Community และทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และนี่คือภาพความประทับใจภายในวันงาน